Radno vrijeme:
Mon-Sat: 09.00 -18.00

impresum 

Podaci o poduzeću nositelja usluge SPARK PRIZE:

GELD DATA d.o.o.
Selska cesta 90A
HR-10000 Zagreb
Croatia

EU VAT reg no: HR27972234767
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080374098,  EUID: HRSR.080374098  Temeljni kapital: 20.000 kn uplaćen u cijelosti,

BISNODE izvještaj o poduzeću 2020 (click here to download)

Direktor: Andrej Steven Horvat

Telephone: +385 1 500 1019
E-mail: info@geld.hr
Internet: www.geld.hr

IBAN HR1324020061100641043 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska

Opći uvjeti poslovanja

Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između trgovačkog društva GELD DATA d.o.o., OIB: 27972234767, Selska 90A, Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) kao pružatelja usluga i Korisnika usluga (dalje u tekstu: Korisnik). Na sve međusobne odnose između Društva i Korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan početka pružanja usluga, odnosno nakon toga dana.

Slijedom navedenog, prije stupanja u poslovni odnos sa Društvom, potrebno je pažljivo pročitati ove Uvjete poslovanja i Politiku privatnosti.


Članak 1. – Usluge
Društvo svojim Korisnicima pruža usluge obrade podataka i dokumentacije vezane uz Nagradne igre i natječaje. Korisnici navedenih Usluga mogu biti fizičke osobe koje su sklopile ugovore o sudjelovanju u nagradnim igrama pristajući na sudjelovanje putem javno objavljenih pravila i priznatih od Ministarstva financija, fizičke osobe koje dostavljaju podatke i dokumente trećih osoba, treće osobe koje dostavljaju podatke i dokumentaciju prikupljenu u obavljanju svoje poslovne djelatnosti (npr. odvjetnici, vještaci itd.).


Članak 2. – Korištenje Usluga i naknada
Prihvatom ponude Društva, neovisno o naknadnoj dostavi dogovorene dokumentacije, Korisnik stupa u ugovorni odnos s Društvom, te potvrđuje da je u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio primjenu i obvezatnost Općih uvjeta. Korištenje Usluga moguće je samo i isključivo uz pristanak na postupanje u skladu s ovim Općim uvjetima.

Istovremeno sa prihvatom ponude Društva za pružanjem Usluga, Korisnik se obvezuje na suradnju prema pravilima nagradne igre ili natječaja. Način i rok pružanja Usluga bit će utvrđeni samim pravilnikom. 


Članak 3. - Isključenje odgovornosti Društva
Korisnik je isključivo odgovoran za dostavu ispravne, potpune i istinite dokumentacije temeljem koje Društvo pruža usluge organizacije nagradne igre i dostave nagrada. Društvo se obvezuje pružiti Usluge u skladu s pravilima struke i sa posebnom pažnjom.
Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Usluga.


Članak 4. - Zaštita osobnih podataka
Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika. Detaljan pregled obrade i zaštite osobnih podataka dostupan je u Uvjetima korištenja ankete i pravila privatnosti.


Članak 5. - Marketing
U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Društvo je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte Korisnika u svrhu prodaje proizvoda i usluga, za izravnu promidžbu, uključujući slanje newslettera i slično.


Članak 6. Objava Općih uvjeta
Ovi opći uvjeti su, u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), objavljeni na web stranicama www.geld.hr te su dostupni u poslovnom prostoru Društva.


Članak 7. - Promjene Općih uvjeta
Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Opće uvjete te su se Korisnici dužni upoznati sa svim izmjenama Općih uvjeta. Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu danom njihove objave na web stranici www.geld.hr. Korištenjem navedene web stranice, smatra se da je Korisnik pristao na izmijenjene Opće uvjete.


Članak 8. - Prava potrošača
Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte podrska@geld.hr ili na adresu Društva – Selska 90A, Zagreb. Društvo će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.


Članak 9. - Mjerodavno pravo i nadležnost
Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Općih uvjeta, bit će nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska.

gdpr

Politika privatnosti
Politika zaštite osobnih podataka GELD DATA d.o.o. (dalje u tekstu GELD)
Politikom zaštite osobnih podataka regulirana su sva načela i pravila obrade osobnih podataka.
GELD poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. GELD u svojstvu voditelja obrade, obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.
U cilju ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom Uredbom i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)) tražimo i Vašu suglasnost o korištenju Vaših osobnih podataka.
Davanje suglasnosti odnosi se na sve osobne podatke koje poduzeće GELD može u određenim situacijama prikupljati prilikom posjete web mjestima poduzeća, kontaktiranja u kontekstu ostvarenja poslovne suradnje, interakcije s GELD u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača, poslovnog partnera i slično. To između ostalog obuhvaća i osobne podatke prikupljene putem anketiranja, na Internetu ili izvan njega.
Jedna od djelatnosti GELD-a je istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, te u tom kontekstu prikupljamo i obrađujemo anketne podatke. Ono što nam kažete u nekoj od naših anketa neće biti povezano sa Vama osobno niti proslijeđeno trećim osobama.
Svrha prikupljanja osobnih podataka:

U kontaktima s Vama možemo tražiti da s nama podijelite svoje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Sudjelovanje u web aktivnostima poduzeća GELD na Internetu, uključujući web (online) ankete i naše kanale/stranice na društvenim mrežama
 • Sudjelovanje u telefonskim ili drugim vrstama anketa
 • Spremanje vaših podataka za buduće interakcije i komunikaciju s GELD
 • Pristupanje obrascu/linku upita za ponudu usluga
 • Pristupanje obrascu/linku prijava za honorarni/stalni posao
 • Pristupanje klijentskim online servisima
 • Osobni podaci zaposlenika radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa
 • Putem kolačiča; ako želite dodatne informacije o načinu na koji koristimo kolačiće, kliknite ovdje.

Pri poslovanju s poduzećem GELD u svojstvu poslovnog klijenta od Vas ćemo zatražiti da podijelite svoje osobne podatke s nama u sljedeće svrhe:
 • Upravljanje odnosima s klijentima
 • Osiguravanje pristupa informacijama
 • Komunikacija
 • Analiza i razumijevanje interakcije s klijentima
 • Omogućavanje pristupa na klijentske online servise
 • Odgovaranje na pitanja ili rješavanje zahtjeva/upita za pružanje usluge

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhe o kojima smo Vas obavijestili.

Svrhe obrade osobnih podataka:

Legitimni interes
Zakonsko pravo utemeljeno i propisano Zakonom o radu
Zaštita osoba i imovine mjerama video nadzora u ograničenom opsegu unutar prostorija poduzeća
Druge svrhe o kojima su pojedinci informirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Načela zaštite osobnih podataka:
GELD obrađuje podatke:
Zakonito – samo ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje.
Pošteno – uvažavajući specifičnosti odnosa s Vama, primjenjujući sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavajući Vam ostvarivanje prava.
Transparentno – pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje Opća uredba o zaštiti podataka propisuje.
Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni, a u druge svrhe uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu našeg odnosa s Vama; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
Uz ograničenje pohrane – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
Uz smanjenje količine podataka – pazimo da podatke koje obrađujemo budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno.
Pazeći na točnost – vodimo računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe.
Pazeći na cjelovitost i povjerljivost – tehničkim i organizacijskim mjerama vodimo računa o odgovarajućoj sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
Zakonitost:
Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:
sklapanje ili izvršenje ugovorne obveze u kojemu ste Vi stranka
naš legitimni interes u mjeri u kojoj je značajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili
Vaša privola,
drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.
Osobni podaci koje GELD može prikupljati:
Prilikom interakcije s poduzećem GELD putem e-maila, weba ili društvenih mreža (npr. ako označite da vam se sviđa GELD na Facebooku), možemo zatražiti ili dobiti određene podatke kao što su:
 • Ime i prezime
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj
 • IP adresu
 • ID kolačića
 • Internetski preglednik
 • Operativni sustav
 • Model i tip uređaja sa kojega ste pristupili
Kada s poduzećem GELD komunicirate u svojstvu poslovnog klijenta možemo prikupljati sljedeće podatke:
 • Ime i prezime
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj
 • Poslovna adresa
 • Naziv i adresa poduzeća za koju radite
 • [osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr., vaše profesionalno iskustvo i sl.]
 • IP adresu
 • Internetski preglednik
 • Operativni sustav
 • Model i tip uređaja sa kojega ste pristupili
Načini prikupljanja osobnih podataka:
Osobne podatke s poduzećem GELD možete podijeliti kroz (ne ograničavaju se na):
 • Komunikaciju s GELD (može biti vezano uz uslugu ili kroz zahtjev za ponudu koji ste nam uputili)
 • Komunikaciju s nekim od zaposlenika poduzeća GELD e-poštom, telefonom ili pisanim odnosno usmenim putem
 • Naručivanje usluge
 • Zahtjev za primanje poruka na mobilni telefon/uređaj
 • Dobrovoljno sudjelovanje u anketama
 • Sudjelovanje u aktivnostima na društvenim mrežama koje se tiču promocije GELD (npr. odabirom opcija “sviđa mi se” ili “podijeli”).
 • Kolačiće postavljene na vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našim web stranicama.
 • Kada s poduzećem GELD komunicirate u svojstvu poslovnog klijenta/korisnika, dobavljača ili poslovnog partnera, prikupljanje podataka se vrši i kroz:
 • Sklapanje ugovora o suradnji
 • Pružanje usluga poduzeća GELD
 • Komunikacija s poduzećem GELD
 • Prilikom pristupa poslovnim prostorima poduzeća GELD
 • Dobrovoljno sudjelovanje u anketama
Ako ne želite da poduzeće GELD koristi Vaše osobne podatke, to nam u bilo koje vrijeme možete javiti na e-mail adresu: dpo@geld.hr
Dijeljenje osobnih podataka s drugima:
Vaše osobne podatke nećemo podijeliti s drugim dobavljačima proizvoda ili usluga, poslovnim partnerima i ostalim trećim stranama.
Ako nas zakon obavezuje da dobijemo Vašu suglasnost ili iz nekog drugog razloga smatramo da je Vaša suglasnost potrebna u određenim okolnostima, zatražit ćemo je prije dijeljenja vaših osobnih podataka.
Nakon što nam date svoje osobne podatke moguće ih je ažurirati, mijenjati ili zatražiti njihovo brisanje u pisanom obliku putem mail adrese: dpo@geld.hr. Putem iste adrese možete postaviti i druga pitanja koja se tiču privatnosti ili izložiti svoje pritužbe u vezi narušavanja privatnosti.
Svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku i putem naše web stranice: www.geld.hr u za to pripadajućem obrascu. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva privole.
Vaša prava:
Na Vaš ćemo Vas zahtjev izvijestiti o tome obrađuju li se osobni podaci o Vama i koji su to podaci. Ukoliko su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka. Možete povući sve izjave o privoli koje ste dali (u slučaju da se prikupljanje i obrada temelji na privoli) te možete uložiti prigovor na obradu podataka samo za svrhu za koju su prikupljeni/obrađivani. Također, imate pravo dobiti podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, aktualnom i strojno čitljivom formatu; te možete zatražiti prijenos tih podataka Vama ili trećim stranama. Dužni smo odgovoriti na Vaš zahtjev unutar mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati 2 mjeseca. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr), ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka.
Sva prava podliježu razmjernim ograničenjima u skladu s Uredbom.
Mogućnosti koje imate:
Pristanak
Za prikupljanje podataka te njihovu upotrebu možete biti zatraženi da date svoju suglasnost, u zakonski određenim slučajevima kada je potreban pristanak.
Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svih svojih osobnih podataka ili samo dijela podataka, za koje ste prethodno dali suglasnost za korištenje.
Prenosivost podataka
Imate mogućnosti prenijeti svoje osobne podatke iz jednog elektronskog sustava obrade u drugi bez sprječavanja kontrolora podataka.
Opoziv privole
Vaše je pravo da u potpunosti ili djelomice, bez posljedica i objašnjenja možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka. Opoziv možete podnijeti na 3 (tri) načina i to u pisanom obliku poštom na adresu GELD DATA d.o.o. , Selska 90A, 10000 Zagreb; e-poštom na: dpo@geld.hr ili putem naše web stranice www.geld.hr na pripadajućem obrascu.
Pohrana podataka:
 • Za veliku većinu naših istraživanja osobni podaci se odmah poslije prikupljanja anonimiziraju/pseudoanonimiziraju što znači da se iz Vaših odgovora brišu podaci koji mogu na bilo koji način uspostaviti poveznicu između anketnih podataka i Vas osobno.
 • Ako podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, podatke čuvamo sve dok ne povučete privolu i u skladu sa naputcima ESOMAR-a.
 • GELD određene podatke čuva trajno s obzirom na zakonske obveze koje proizlaze iz radnog odnosa odnosno na temelju Zakona o radu.
 • Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju/pseudoanonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.
 • Podaci iz sustava video nadzora redovito se brišu, a čuvaju se najviše 6 mjeseci osim u slučajevima kada su nužni za vođenje postupaka pred nadležnim tijelima.
Dodatne informacije:
 • Tehnička i integrirana zaštita podataka
 • GELD štiti Vaše podatke, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.
 • GELD ujedno provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru primjenjujemo na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
 • Evidencije o aktivnostima obrade
GELD kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadržavaju:
 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, i službenika za zaštitu podataka;
 • svrhe obrade;
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
 • ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
 • ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
 • ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.
 • Postupanje po povredama osobnih podataka
 • GELD osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje sukladno Uredbi Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.
 • Kada to Uredba propisuje GELD bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje i ispitanike o povredi osobnih podataka.
 • Procjena učinka na zaštitu podataka
 • GELD ne provodi obrade podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Međutim, ako određena obrada bude iznimno ispunjavala uvjete visokorizičnosti, GELD će prije obrade provoditi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe.
Opseg:
Poveznice na druge web stranice
Na web stranicama poduzeća GELD, možete pronaći veze na druga web mjesta s korisnim informacijama. Takve web stranice mogu djelovati neovisno o GELD te mogu imati vlastite obavijesti o privatnosti, izjave ili pravila. Izričito preporučujemo da ih pregledate kako biste saznali kako bi se vaši osobni podaci mogli obrađivati vezano uz ta web mjesta jer nismo odgovorni za sadržaj web mjesta koja ne posjeduje ili kojima ne upravlja GELD, kao niti za upotrebu ili prakse privatnosti istih.
Napominjemo da prihvaćamo i ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost za zaštitu osobnih podataka koje nam povjerite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument kako biste bili upoznati s uvjetima i davanjem privole o korištenju Vaših osobnih podataka poduzeću GELD DATA d.o.o., kao Voditelju zbirke osobnih podataka. 

kolačići

Da bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo prilikom pregledavanja stranica, te kako bi ona radila ispravno, ova stranica na vaše računalo sprema malu količinu informacija zvanih kolačići (cookies).
Korištenjem stranice Podatkovni sadržaji i projekta franak.hr pristajete na njihovu upotrebu.

Ako odlučite blokirati kolačiće i dalje ćete moći pregledavati stranicu, no neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne.

Što su kolačići?
Kolačići su male tekstualne datoteke sastavljene od niza znakova spremljene na Vaše računalo od strane web stranica koja ste posjetili.

Kolačići omogućavaju stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Oni obično spremaju Vaše postavke (session token) i postavke za web stranice. Nakon što ponovo posjetite istu web stranicu Internet preglednik šalje natrag kolačiće koji joj pripadaju.

Kolačići nam također omogućavaju da pratimo posjećenost i promet na našim web stranicama (pomoću Google Analytics i sličnih alata). Sve informacije koje na taj način kolačići prikupljaju se akumuliraju i anonimne su i ne dijele se s bilo kojim drugim subjektima.

Sve ove informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Kako isključiti kolačiće
Postavke kolačića konfiguriraraju se u Vašem web pregledniku. Detaljne upute o tome kako ih isključiti u različitim preglednicima pogledajte na linku: Kako isključiti kolačiće.

Više informacija
Više o kolačićima možete pročitati na: HTTP Cookies, a više o zakonu kojim je njihova upotreba regulirana na razini Europske Unije na linku: EU Cookie Law. Navedeni linkovi su na engleskom jeziku.

ANKETE I PRIVATNOST

1. Platforma anketa.franak.hr postoji u dva oblika: kao web stranica i kao mobilna aplikacija. Svrha platforme jest implementacija javnih anketa na učinkovit i transparentan način. GELD DATA d.o.o. apolitično je društvo i nema ideološki stav ni pristup bilo kojem pitanju obuhvaćenom anketama.

2. GELD DATA d.o.o. potpuno su implementirali Europsku uredbu o zaštiti podataka 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR). Stoga se prije sudjelovanja u anketi korisnici obavještavaju o ovim Uvjetima korištenja ankete i pravilima privatnosti i daje im se eksplicitna opcija odlučivanja o tome slažu li se s istima ili ne.

3. Pravila privatnosti objašnjavaju koja se vrsta osobnih podataka obrađuje i za koju svrhu, te sve druge relevantne informacije. Korisnici platformu za anketiranje mogu koristiti anonimno; o njima ovisi hoće li otkriti svoj identitet. Sve statistike i informacije na našoj web stranici su samo informativne i GELD DATA d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice zbog pogrešnog tumačenja.

4. Anketu priređuje, organizira i provodi društvo GELD DATA d.o.o., Selska 90A, Zagreb (Grad Zagreb), OIB: 27972234767, putem istraživačkog softvera 1KA. Anketa je komunikacijski posredovana putem sljedećih kanala: e-mail, SMS, web stranice, Google Ads platforme te društvena mreža Facebook.

5. Svrha ankete jest istraživanje potrošačkih navika i motivacija na kupnju proizvoda i usluga. Anketiranje se provodi u svrhe medijskog i akademskog istraživanja. Email adrese i telefonski brojevi za potrebe provedbe ove ankete prikupljeni su iz javno dostupnih izvora i automatskim generiranjem te se ne dostavljaju se trećim osobama. Ispitanici u njoj sudjeluju anonimno i sukladno ovim Uvjetima korištenja ankete i pravilima privatnosti s kojima se moraju složiti ako žele pristupiti anketi.

6. Individualni odgovori, rezultati i ostale informacije koje pružaju korisnici nigdje neće biti objavljivani niti vidljivi ostalim korisnicima, nego će služiti isključivo za potrebe statističke obrade; objavljuju se isključivo skupni statistički podaci. Podaci prikupljeni tijekom provedbe ankete čuvaju se do njezina završetka i ne iznose se izvan EU. Ni jedna treća strana nema pristup back-end okviru niti prikupljenim podacima.

7. Web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala bolji i sigurniji korisnički doživljaj. Korisniku se nudi informacija o njihovom sadržaju te upit o eksplicitnoj suglasnosti za njihovo korištenje prilikom prvog pristupa web stranici. Ovi se podaci upotrebljavaju samo za analizu prometa na web stranici koja je potrebna za optimizaciju učinkovitosti web stranice. Podaci se ne dodjeljuju trećim stranama za oglašavanje niti za bilo koju drugu svrhu koja nije povezana s web stranicom.

8. GELD DATA d.o.o. apolitična je organizacija i nema politički stav prema bilo kojem pitanju obuhvaćenom u anketama. Rezultati ankete ne moraju odgovarati stvarnim preferencijama ispitanika niti predstavljaju reprezentativni uzorak korisnika kredita obzirom da ispitanici dobrovoljno, anonimno i prema vlastitom nahođenju sudjeluju u anketi.

9. Budući da se naša anketa provodi online, sudionici ankete iz zemalja koje nisu članice EU dostavljaju svoje podatke izravno na naš server u EU. GELD DATA d.o.o. se ovim putem obvezuje pridržavati GDPR propisa o zaštiti podataka, te pridržavati svojih standarda za obradu podataka svih sudionika unutar i izvan EU. To podrazumijeva ranije opisanu obradu anonimnih podataka te provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera tako da su svi osobni podaci fizičkih osoba zaštićeni. Nadalje, slijedimo Direktivu EU 2002/58 /EC kojom se navodi da uporaba i obrada bilo koje vrste elektronskih podataka iz zemalja koje nisu članice EU u zemlje EU mora biti u skladu s navedenim zakonodavstvom unutar EU.

10. GELD DATA d.o.o. zadržava pravo izmjene, ograničavanja ili odustajanja od anketiranja u bilo kojem trenutku. Sve statistike i informacije na našoj Internet stranici informativnog su karaktera, te GELD DATA d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice pogrešnog tumačenja.

11. Osobni podaci koje ispitanici mogu svojevoljno ostaviti tijekom ispunjavanja ankete (ime, prezime, broj telefona, email adresa) kao i moguće kasnije dostavljena dokumentacija i podaci eventualno prikupljeni tijekom telefonskog razgovora prikupljaju se radi ostvarivanja poslovnog odnosa, odnosno radi pružanja usluga te se čuvaju tijekom poslovnog odnosa i 5 godina po proteku poslovnog odnosa. Osobni podaci mogu biti dostavljeni našim poslovnim partnerima i suradnicima koji nam pomažu ili s nama surađuju u pružanju usluga. Pružanje tih podataka je ugovorna obveza, odnosno nužno je za pružanje usluga. Prikupljeni podaci ne iznose se izvan EU.

12. Temeljem legitimnog interesa i radi ostvarivanja poslovnog odnosa, odnosno radi pružanja usluga, telefonski razgovori s korisnicima mogu biti snimani i upotrebljavati se u svrhe unaprjeđenja kvalitete rada naših djelatnika, rješavanja mogućih prigovora korisnika i dokumentiranja izjava koje su relevantne za poslovni odnos odnosno pružanje usluga, o čemu se korisnici obavještavaju prije početka razgovora.

13. Osobe koje dostavljaju osobne podatke i/ili dokumentaciju koja se odnosi na treće osobe, u svrhu ispunjavanja ankete ili pružanja usluga, pristankom na ove Uvjete korištenja ankete i pravila privatnosti izričito potvrđuju i jamče da tim podacima zakonito raspolažu i dostavljaju ih uz suglasnost osoba na koje se ti podaci odnose. Nadalje, potvrđuju da su sve osobe čiji se osobni podaci dostavljaju u cijelosti upoznate s ovim Uvjetima korištenja ankete i pravilima privatnosti.

14. U slučaju pravnih sporova o pravilima privatnosti primjenjuje se odgovarajuće pravo Republike Hrvatske i EU.

15. Ispitanici imaju pravo pristupa osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka. Ispitanici imaju i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu. Za ostvarivanje svojih prava i sve dodatne informacije obratite se službeniku za zaštitu osobnih podataka dpo@geld.hr

X Pristajem sudjelovati u anketi u skladu s Uvjetima korištenja ankete i Pravilima privatnosti.

20

Years

Years of experience

400+

projects

Already organized prize games

No. 1

technology

in advanced technology solutions

SEE

locations

Regional coverage

Contact Us

I’d like to learn more about GELD DATA Ltd.
Address GELD DATA Ltd 
Selska cesta 90A,

10000 Zagreb, Croatia

CRM form will load here

TERMS & CONDITIONS

These General Terms and Conditions (hereinafter: General Terms and Conditions) regulate...

GDPR


The personal data protection policy regulates all principles and rules of personal data processing...

COOKIES  


To improve your user experience when browsing the site, and to make it work properly...

SURVEY AND PRIVACY

1. The research.sparkprize.hr platform exists in two forms: as a website and as a mobile...